TUNDIDE AJAD 

TUNDIDE AJAD ÜRITUSTE AJAL

1. 08.10 – 08.55

1. 08.10 – 08.50

2. 09.10 – 09.55

2. 09.05 – 09.45

3. 10.05 – 10.50

3. 09.55 – 10.35

4. 11.00 – 11.45

4. 10.45 – 11.25

SÖÖGIVAHETUND

SÖÖGIVAHETUND

5. 12.15 – 13.00

11.45 – 12.30 ÜRITUS

6. 13.10 – 13.55

5. 12.35 – 13.15

7. 14.05 – 14.50

6. 13.25 – 14.05

8. 14.55 – 15.40

7. 14.15 – 14.55

 

8. 15.00 – 15.40