Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

EESTI KEEL

Toimumise kuupäev: 02.06.2023 (reede) kell 10.00

MATEMAATIKA

Toimumise kuupäev: 07.06.2023 (kolmapäev) kell 10.00

VALIKEKSAM

Toimumise kuupäev: 12.06.2023 (esmaspäev) kell 10.00