Vasta Kooli õpetajad | www.vastakool.ee

 

Silva Kiili

direktor

silva.kiili(ät)vastakool.ee

Berit Tein õppealajuhataja, väikeklassi õpetaja berit.tein(ät)vastakool.ee

Sirje Pärn

sekretär, pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja

sirje.parn(ät)vastakool.ee

Krista Leppik

huvijuht, informaatika, inimeseõpetus,      inglise keel, klassijuhataja (7.kl)

krista.leppik(ät)vastakool.ee

Olari Tauer

IT- spetsialist, informaatika, robootika

olari.tauer(ät)vastakool.ee

Marge Oruste keemia, väikeklassi õpetaja marge.oruste(ät)vastakool.ee

Heidi Johanson

klassiõpetaja (3.kl), väikeklassi õpetaja

heidi.johanson(ät)vastakool.ee

Marina Klimenko

vene keel

marina.klimenko(ät)vastakool.ee

Madis Kolk

väikeklassi õpetaja (eesti keel ja kirjandus)

madis.kolk(ät)vastakool.ee

Anu Laidinen

eesti keel ja kirjandus 

anu.laidinen(ät)vastakool.ee

Pekka Laidinen

kehaline kasvatus

pekka.laidinen(ät)vastakool.ee

Vahur Liivak

töö- ja tehnoloogiaõpetus, füüsika

vahur.liivak(ät)vastakool.ee

Lea Metsis

psühholoog

lea.metsis(ät)vastakool.ee

Urve Oras

tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus, abiõpetaja

urve.oras(ät)vastakool.ee

Riive Raam

klassiõpetaja (1.kl), sotsiaalpedagoog, TORE koordinaator

riive.raam(ät)vastakool.ee

Tiina Rikkolas

inglise keel

tiina.rikkolas(ät)vastakool.ee

Maret Salk

muusikaõpetus, klassijuhataja (9.kl)

maret.salk(ät)vastakool.ee

Lende Saluvee

kunstiõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, väikeklassi õpetaja, klassijuhataja (8.kl)

lende.saluvee(ät)vastakool.ee

Terje Taal

inimeseõpetus, majandusõpetus, abiõpetaja, väikeklassi õpetaja, pikapäevarühma õpetaja, klassijuhataja (6.kl), KIVA koordinaator

terje.taal(ät)vastakool.ee

Eva Tingas

klassiõpetaja (4.kl),  geograafia

eva.tingas(ät)vastakool.ee

Gerda Ulm

abiõpetaja, väikeklassi õpetaja

gerda.ulm(ät)vastakool.ee

Irina Utsar

matemaatika, klassijuhataja (5.kl)

irina.utsar(ät)vastakool.ee

Ülle Viller

klassiõpetaja (2.kl), bioloogia, loodusõpetus, HEV koordinaator

ylle.viller(ät)vastakool.ee