• Kooli õppenõukogu esindaja: Krista Leppik
  • Lasteaia pedagoogilise personali esindaja: Marina Uukivi
  • Ettevõtjate esindaja:
  • Vilistlaste esindaja: Pille Kajar
  • Lasteaia lapsevanemate esindaja: Kea Preis
  • Kooli lapsevanemate esindaja: Kaja Sander
  • Kooli lapsevanemate esindaja: Egle Järvepere
  • Õpilaste esindaja: Andris Tauer
  • Volikogu esindaja: Kaido Veski