Peamajas õpivad 1.-4.klassi õpilased. Lisaks toimuvad peamajas inimeseõpetuse, arvutiõpetuse, loodusõpetuse, keemia, kodunduse ja käsitöö, muusika, vene keele tunnid.  Ka lihtsustatud õppekava järgi õppivad õpilased ning individuaalsete õppekavade järgi õppivad õpilased omavad õppeklasse peamajas. 

Peamaja on läbi paljude renoveerimistööde kujunenud taas kauniks mõisahooneks nii seest kui väljast.

Aastal 2002 ehitati sööklasse kamin ja korrastati soklikorruse seinad, samal aastal toimus peamaja trepikoja remont. Järgmisel aastal avati õpetajate toas asuv mantelkorsten ning ehitati välja ruumi osana. Aastal 2004 tulid saali seinte puhastamisel alumises viimistluskihis välja maalingud, millega oli olnud kaetud kogu saal ja osa maalinguid suudeti taastada. Samal aastal uuendati saali põrandakate, milleks sai tammest liistparkett ja avati käimiseks keerdtrepp. Lisaks tegeleti aastal 2004 esimese rõduga, mille sammastik ja rõduplaat valati kohapeal. Peamaja tagumist rõdu ehitati aastatel 2008-2009. Aastal 2009 sai peamaja endise valge värvi asemel mitut tooni kollase väljanägemise.

Seoses õpilaste arvu suurenemisega, ei õpi algklasside õpilased alates 2016.a. sügisest väikeses majas. Nende tunnid toimuvad peamajas. Väikeses majas õpivad 5.-9.klasside õpilased inglise keelt, matemaatikat, eesti keelt ja kirjandust, ajalugu, kunstiõpetust ning ühiskonnaõpetust. 

Väikese maja ehk koertemaja laialdasem renoveerimine toimus aastatel 2008-2009, mil Näpi Ehitus OÜ andis majale uue väljanägemise. Väike maja taasavati 1.september 2009.

Aidamajas toimuvad töö-ja tehnoloogiaõpetuse ning füüsika tunnid. Ülemisel korrusel asuvad kehalise kasvatuse tarbeks riietusruumid.

Aidamaja renoveerimine oli aastal 2000.