Head lapsevanemad ja koolipere,

Viimase nädala jooksul on meie maakonnas aset leidnud murettekitavaid sündmusi, mille keskmeks on relvad. Nädala alguses kasutas üks 17-aastane noormees oma eakaaslase vastu õhkrelva ning mõned päevad tagasi jõudis politseini info sellest, kuidas üks 16-aastane noor oma klassi sotsiaalmeedia gruppi relva ning ähvardava sõnumiga pildi postitas. Viimase juhtumi raames saame positiivse näitena välja tuua selle, kuidas tänu usalduslikule suhtele õpilaste ja õpetaja vahel see info kiirelt oma klassi grupist õpetajale edastati ning seeläbi ka politsei koheselt tegutseda sai. Pildi postitanud noormees tegi enda sõnul kõigest nalja, kuid tegemist oli siiski äärmiselt tõsise vahejuhtumiga ning mujal maailmas toimunud juhtumite tõttu oli neil ka põhjust reaalset hirmu tunda.

Head lapsevanemad, pöördume teie poole palvega, et antud teemadel oma lastega rahulikus keskkonnas ja aega võttes räägiksite. Oluline, et lapsed mõistaks, miks sellised „naljad“ ei ole kohased, kuidas käituda ja kellele rääkida, kui keegi taolisi ähvardusi teeb ning millised võivad olla tagajärjed, kui me sellistele juhtumitele koheselt tähelepanu ei pööra. Selleks, et saaksime jätkuvalt kindlad olla, et last kooli saates asub ta turvalises keskkonnas, on teil vanematena võtmeroll. Relv – olgu see stardi- või õhkrelv, tulirelvast rääkimata – ei tohi laste kätte sattuda.

Head õpetajad, alates sellest õppeaastast jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt on koolil õigus põhjendatud kahtluse korral kontrollida õpilase esemeid, riideid ning tema kasutuses olevat kappi. Juhul, kui avastate esemete hulgast midagi keelatud, palume koheselt noorsoopolitseinikuga ühendust võtta või helistada lühinumbril 112.

Igal koolil on oma noorsoopolitseinik, kelle poole muredega pöörduda saate. Täpsema info leiate aadressilt https://www.politsei.ee/et/noorsoopolitseinikud. Kõikidest juhtumitest, kus oleks vaja kohest sekkumist, palume teada anda lühinumbril 112.

Koos loome turvalisust!

Ida prefektuur