Vasta kooli õpilastel õnnestus edukalt läbida KredExi poolt korraldatud konkurss, mille tulemusena saime võimaluse osaleda Karjääriretkel. KredExi Karjääriretked on ellu kutsutud, et tutvustada Eesti koolinoortele nende kodumaakonnas tegutsevaid ettevõtteid ja avardada seekaudu noorte teadmisi karjäärivõimalustest ja toetada noorte ettevõtlikku eluhoiakut.

Meie kooli 8.ja 9.klasside õpilased külastavad teisipäeval, 20.novembril toimuval retkel Production House OÜ, Top Marine OÜ ja Bauroc International ASi.