Hommikuputru ja pikapäevasööki hakkame pakkuma 7.septembrist!

Palume sellekohase avalduse klassijuhataja kätte edastada hiljemalt 4.septembriks!

Avalduse leiate ka kooli kodulehelt. Paberkandjal avaldust on võimalik saada klassijuhataja kaudu.