Head Vasta Kooli lapsevanemad!
Kuna meie poolt pakutud otselinki koolitoidu vajaduse teatamiseks kasutati kahjuks mõne interneti kasutaja poolt mitte sihipäraselt, siis olime sunnitud selle sulgema.
Jätkuvalt saab teha avaldust kooli direktori nimele. Kui soovite, et toidupaki võimalus tekib esmaspäevast, siis tuleb avaldus esitada hiljemalt eelmise nädala komapäevaks, sest neljapäeva hommikul saadetakse andmed toitlustajale, kes hakkab siis komplekteerima järgmise nädala toiduvaru. Oma avalduses tuleb ära märkida vanema nimi, lapse nimi, täpne kodune aadress ja vanema telefoni number.
Seega saab avaldusi lisada jooksvalt kui selleks on tekkinud vajadus. Kui toidupakke enam ei soovita, siis tuleb teenuse lõpetamiseks samuti teha avaldus.
Püsige terved!
Lugupidamisega
Ülle Viller
Vasta Kooli direktor
5182049