Alates 16. märtsist toimub õppetöö distantsõppe vormis. Haridus- ja Teadusministeerium soovitas (18.03.2020) õpetajatel distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest ja mitte keskenduda laste õpitulemuste numbrilisele hindamisele, vaid suunama tähelepanu õppekorraldusele ning uues olukorras toimetulekule. Numbrilise hindamise asemel oli soovitatud sõnaline kujundav hindamine kui sobivam õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis.

Vasta Kooli administratsioon ja õpetajad on otsustanud kogu distantsõppe aja järgida antud soovitusi ning seoses sellega lisaks sõnalisele tagasisidele märgitakse e-koolis lapse õpijõudlus järgmiste sümbolitega:

A – esitatud töö on arvestatud;

* − töö on esitatud, kuid antud teema omandamine vajab veel tähelepanu;

0 – töö on esitamata.

Kõigis õppimise ja hindamise küsimustes palun pöörduge esmalt aineõpetaja poole.

 

Jõudu ja edu soovides!

Vasta Kooli juhtkond