Lastevanemate üldkoosolek toimub 18.septembril kell 18.00 Vasta Kooli saalis.

Päevakord: 

1. Uue hoolekogu valimised

2. Muudatused kooli päevakavas

3. HEV tugisüsteemist

4. Mobiiltelefonide kasutamisest koolis

5. Vasta Kooli õpilaste tervisenäitajad, vaktsineerimised jm tervist puudutavad küsimused.