Mõmmik
Viru-Nigula Lasteaed kuulub Vasta Kooli koosseisu.

Lasteaed avati 1982. aasta aprillis Viru-Nigula kolhoosi lasteaiana. 1992. aasta 1. veebruarist kuulub lasteaed Viru-Nigula vallale.

Teeninduspiirkonnaks on Viru-Nigula valla territoorium tervikuna.

2010/2011 toimusid lasteaias ulatuslikud ümberehitustööd.

Maja ise on laienenud 480 m² juurdeehitise võrra, välja on ehitatud teine korrus, kus paikneb suur saal, eraldi ruumid sai sõimerühm.

Terve esimene korrus on laste päralt, seal saavad mängida ja õppida koguni kolm rühma – noorem ja vanem ning sõimerühm.
Täiesti uus on ka köögibloki sisustus – välja on vahetatud kapid, külmikud, pliit, tänu millele saab lasteaia köögis ise kooli ja lasteaia tarbeks toitu valmistada. Renoveeritud majas on ka uus automaatne tulekahjusüsteem, ventilatsioon, elektrisüsteem nii tugev- kui nõrkvoolu osas. Uue näo sai ka majaümbrus. Rajatud on uued mänguväljakud kõigile kolmele vanuserühmale, samuti on maja ümber uus haljastus ja asfalt. Lasteaia ehitust finantseeriti läbi EAS-i Euroopa toetusfondidest, omaosalus tuli Viru-Nigula Vallavalitsuse eelarvest, ehitaja Scandec Ehitus OÜ, järelvalvaja Lood & Partnerid OÜ, sisustus Teritaja OÜ, projekteerija KEK Invest AS.

Tulenevalt alushariduse raamõppekavast on välja töötatud lasteaia õppekava, millest lähtub igaaastane tegevuskava. Rühmades on tegevuskavad, mis arvestavad konkreetse rühma laste eripära, arengutaset, lastevanemate soove ja rühma traditsioone. Lisaks ehitustöödele on täielikult uuenenud ka lasteaia sisustus: lapsed saavad nüüd magada uutes lahtitõmmatavates voodites, käia tulaetis nende kasvu arvestatavatel tualetipottidel, pesta käsi nende kasvu järgi paigutatud väikestes kraanikaussides.

Lasteaia pedagoogiline kaader on komplekteeritud ja vastab kvalifikatsiooni nõuetele.

Lasteaia õppekava asub SIIN

Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Viru-Nigula valla lasteaedades 

 Toidupäeva maksumuse info asub SIIN