EES ON KEERULISED AJAD

Nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud. Teadlaste sõnul on COVID-19 n-ö Briti tüve levik Eestis tõusutrendis, mis tänase teadmise järgi levib kiiremini, sh ka laste seas. Ja tõesti, viiruse levik on kasvanud kõigis vanusegruppides, ka väikelaste hulgas. Me peame kõik oma kontakte vähendama.

Sellest tulenevalt otsustas valitsus tänasel istungil kõigi teiste piirangute kõrval:

KOOLID: Pikendame üldhariduskoolides, kutse- ja kõrgkoolides distantsõpet vähemalt kuuks ajaks. Distantsõppele suunduvad neljapäevast ka 1.- 4. klassid. Kui on võimalik ja soov, võib ka kolmapäevast. Kontaktõpe on lubatud haridusliku erivajadustega õpilastele.

Erandkorras on lubatud koolimajas kõiki ohutusnõudeid täites (hajutatult, väikestes gruppides, maskides, käsi pestes/desinfitseerides, ruume õhutades) hariduslike tugiteenuste pakkumine, konsultatsioonid, praktiline õpe, eksamite tegemine.

HUVIHARIDUS: välitingimustes kogu huviharidus, -tegevus, sportimine, noorsootöö 2+2 grupis, sh juhendaja 

MIDA SAAME TEHA DISTANTSÕPPE TOETAMISEKS

ÕPETAJAD ja KOOLID:

Koostöös Lastekaitse Liiduga aitame koole/peresid arvutitega. 1200 arvutit jõuavad koolideni ja sealt edasi lastele märtsi kuu jooksul. Tegeleme lisavajaduse kaardistamisega.

Tegeleme koostöös teadlastega koolikeskkondade ohutumaks muutmisega (ohutusmeetmed, ventilatsiooniga seotud teemad, kiirtestimised jne). Homme on mul kohtumine koolipidajate, -juhtide ja teadlastega.

ÕPILASED ja LAPSEVANEMAD:

Koostöös ülikoolidega pakume järgmisest nädalast põhikoolilõpetajatele lisatuge matemaatikas ning abiturientidele eesti keeles, inglise keeles ja kitsas ning laias matemaatikas.

Kavandame suviseid õpilaagreid lastele ja noortele (õpilünkade tasandamine, sport ja kultuur).

Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, samuti on võimalus kasutada chati: https://www.lasteabi.ee/

Rajaleidja pakub E-R kell 10-14 e-nõustamist lapsevanematele teemadel, mis on seotud lapse probleemidega lasteaias või koolis. E-nõustaja töövälisel ajal saab jätta oma küsimuse kirjalikult.

Täpsem info: https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Ees on keerulised ajad. Mõistan, et kindlasti on pahameelt, väsimust ja pinget. Tegutseme distantsilt, aga siiski üksteist toetades, üksteist märgates ja üksteisest hoolides. Palun, ärge hoidke oma muret endale - jagage ja küsige abi.

Kui ühiselt pingutame, siis saame kiiremini naasta võimalikult tavapärase elurütmi juurde.