• Vanus: 3. - 5. aastased
  • Lapsi: 13
  • Õpetajad: Marina Heinmets, Ilme Klementjev
  • Õpetaja abi: Ulvi Kotke

Lepatriinude rühma planeeritud õppe-ja kasvatustegevused nädalas:

Mina ja keskkond: 3 korda nädalas
Keel ja kõne: 2 korda nädalas
Matemaatika: 1 kord nädalas
Kunst: 2 korda nädalas
Liikumine: 2 korda nädalas
Muusika: 2 korda nädalas


Lepatriinude päevakava:

07.00 – 08.15 Laste saabumine, vaba tegevus
08.15 – 08.30 Hommikuring
08.30 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.30 Lõimitud õppetegevused
10.30 – 12.00 Õuesviibimine
12.00 – 12.30 Ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.30 Ärkamine, enese korrastamine
15.30 – 16.00 Oode
16.00 – 18.00 Mäng ja loovtegevused, individuaalne töö, laste kojusaatmine, info vahetamine lastevanematega